Het Baken Nijkerk
Protocollen

Schoolveiligheidsplan
Sociale veiligheid op school is een belangrijke voorwaarde voor een goed leer- en werkklimaat en krijgt vorm in het dagelijks handelen en denken van iedereen in de school. Een veiligheidsplan geeft weer hoe de school dit organiseert. Het schoolveiligheidsplan van Het Baken kunt u hier downloaden. In dit plan wordt regelmatig verwezen naar bijlagen. De meeste bijlagen zijn te vinden op de website van KPOA, de overige bijlagen zijn op te vragen bij de school. 

Protocol 'Veilig klimaat'
Onder veilig klimaat wordt verstaan dat personeelsleden, maar ook ouders en bezoekers van de school, zich
professioneel gedragen ten opzichte van de leerlingen en dat ouders en bezoekers zich gedragen naar de regels die gebruikelijk zijn binnen de school. Hoe we dat binnen het Baken hebben geregeld kunt u hier lezen. 

Protocol hoofdluis
Hoofdluis is een veel voorkomend probleem bij kinderen. Zeker binnen de basisschool, waar grote groepen kinderen relatief dicht op elkaar zitten. Onze school vormt hierop geen uitzondering. Om hoofdluis te kunnen bestrijden is het van belang dat ouders en team goed worden geïnformeerd, dat er tussen ouders/verzorgers, werkgroep en team duidelijke afspraken worden gemaakt over verantwoordelijkheden en dat er regelmatig wordt gecontroleerd. De controles hebben vooral effect als alle kinderen meedoen aan de hoofdluiscontroles; dan is de kans veel kleiner dat hoofdluis zich uitbreidt. In het protocol hoofdluis staat beschreven wat er op Het Baken wordt gedaan om hoofdluis te bestrijden, het protocol kunt u hier downloaden. Een stappenplan behandeling hoofdluis kunt u hier downloaden.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Het Baken Nijkerk
Groenestraat 7
3861 CL Nijkerk
Bekijk op de kaart
[{"id":"820","name":"Bovenbouwlocatie","address":"Watergoorweg 44 TY","zipcode":"3861MA ","city":"Nijkerk","telephone":null,"email_address":null,"website":"https:\/\/goo.gl\/maps\/x143vBDv75G7nGV78","other_information":null,"latitude":"52.2269552","longitude":"5.4749953","tooltip":"<div class=\"mx_locator_map_item\"> <strong>Bovenbouwlocatie<\/strong><br \/> Watergoorweg 44 TY <br \/>3861MA Nijkerk <br \/><a href=\"https:\/\/goo.gl\/maps\/x143vBDv75G7nGV78\" target=\"_blank\">Route<\/a> <\/div>"},{"id":"819","name":"Onderbouwlocatie","address":"Groenestraat 7","zipcode":"3861CL","city":"Nijkerk","telephone":null,"email_address":null,"website":"https:\/\/goo.gl\/maps\/T5WCRx2oZJ8fdZsH8","other_information":null,"latitude":"52.2216353","longitude":"5.4820199","tooltip":"<div class=\"mx_locator_map_item\"> <strong>Onderbouwlocatie<\/strong><br \/> Groenestraat 7 <br \/>3861CL Nijkerk <br \/><a href=\"https:\/\/goo.gl\/maps\/T5WCRx2oZJ8fdZsH8\" target=\"_blank\">Route<\/a> <\/div>"}]