Het Baken Nijkerk
Schoolplan

Schoolplan

 

Op deze pagina vindt u het schoolplan van Het Baken. Een schoolplan is een vierjarig beleidsdocument . In dit document beschrijven we wie we zijn en waar we voor staan (missie en visie), onze aanpak en onze beoogde doelen (ambities). Het schoolplan geeft een goede beschrijving van waar de school nu staat en is tevens een planningsdocument voor de komende vier schooljaren. Het schoolplan functioneert tevens als verantwoordingsdocument naar ouders, het bevoegd gezag en de overheid.

Naast het schoolplan stellen we jaarlijks een plan van aanpak op waarin we de voorgang van de schoolontwikkeling verder uitwerken. Ook deze plannen kunt u hier terugvinden. 

Overzicht documenten:
- Schoolplan 2023-2027
- Visieposter
- Uitwerking ambities visieposter
- Jaarplan 2023-2024

SCHOOLPLAN
Juni 2023 is de MR akkoord gegaan met het nieuwe schoolplan voor de periode 2023-2027. Het schoolplan is inhoudelijk af en zal net na de zomervakantie ook qua ontwerp klaar zijn en daarna worden gedeeld met ouders en hier op de site worden geplaatst. 
De kern van ons schoolplan is uitgewerkt in onze VISIEPOSTER. In deze poster is kort aangegeven welke uitgangspunten voor ons leidend zijn en welke ambities we als team hebben gesteld voor de komende 4 jaar. 

VERBETERPARAGRAAF
Het schoolplan beschrijft alle processen binnen de school. Denk daarbij bijvoorbeeld aan onze visie, het onderwijs dat we bieden, de inrichting van de kwaliteitszorg en ons personeelsbeleid. In het laatste hoofdstuk, de verbeterparagraaf, zijn de ambities voor de komende vier jaar uitgewerkt.

De VISIEPOSTER geeft globaal aan welke uitgangspunten leidend zijn en welke ambities we mee aan de slag gaan.
In UITWERKING AMBITIES zijn de ambities verder uitgewerkt naar concrete doelstellingen voor de komende 4 jaar.

Aan het eind van ieder schooljaar evalueren wij de voortgang en maken we een nieuw jaarplan met concrete doelen en verbeteraanpak voor het komende schooljaar. In het Jaarplan 2023-2024 vindt u de actuele doelen waar wij als team mee aan de slag gaan. 

 

 

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Het Baken Nijkerk
Groenestraat 7
3861 CL Nijkerk
Bekijk op de kaart
[{"id":"820","name":"Bovenbouwlocatie","address":"Watergoorweg 44 TY","zipcode":"3861MA ","city":"Nijkerk","telephone":null,"email_address":null,"website":"https:\/\/goo.gl\/maps\/x143vBDv75G7nGV78","other_information":null,"latitude":"52.2269552","longitude":"5.4749953","tooltip":"<div class=\"mx_locator_map_item\"> <strong>Bovenbouwlocatie<\/strong><br \/> Watergoorweg 44 TY <br \/>3861MA Nijkerk <br \/><a href=\"https:\/\/goo.gl\/maps\/x143vBDv75G7nGV78\" target=\"_blank\">Route<\/a> <\/div>"},{"id":"819","name":"Onderbouwlocatie","address":"Groenestraat 7","zipcode":"3861CL","city":"Nijkerk","telephone":null,"email_address":null,"website":"https:\/\/goo.gl\/maps\/T5WCRx2oZJ8fdZsH8","other_information":null,"latitude":"52.2216353","longitude":"5.4820199","tooltip":"<div class=\"mx_locator_map_item\"> <strong>Onderbouwlocatie<\/strong><br \/> Groenestraat 7 <br \/>3861CL Nijkerk <br \/><a href=\"https:\/\/goo.gl\/maps\/T5WCRx2oZJ8fdZsH8\" target=\"_blank\">Route<\/a> <\/div>"}]