Het Baken Nijkerk
Ouderraad (OR)

Ouderraad

Wie zijn we?
De Ouderraad is het bestuur van de Oudervereniging van de Rooms Katholieke basisschool Het Baken te Nijkerk. Deze vereniging, bestaande uit alle ouders, is opgericht in 1985. Met de oprichting van een vereniging is een aantal zaken officieel geregeld, zoals persoonlijke aansprakelijkheid van de leden van de Ouderraad. Ook is hierdoor een heldere financiële scheiding tussen school en oudervereniging ontstaan. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn bij de ouderraad op te vragen.

Waar staan we als Ouderraad voor?
Centraal in alle activiteiten van de Ouderraad staat vergroting van de mogelijkheden voor de school en de leerlingen, met als doel een prettig, veilig en inspirerend schoolklimaat te bevorderen.
De Ouderraad wil de coördinatie en uitvoering van groepsoverstijgende schoolactiviteiten ondersteunen. Verder wil de Ouderraad ook zelfstandig activiteiten buiten of naast de leeractiviteiten organiseren en uitvoeren die zijn gericht op ontspanning, culturele vorming en ondersteuning van ouders en leerling. Verder streeft de Ouderraad er naar een gemakkelijk bereikbaar aanspreekpunt te zijn voor ouders over zaken die geen betrekking hebben op inhoudelijke leeractiviteiten. Het signaleren van wensen en behoeften van ouders omtrent groepsoverstijgende activiteiten is een belangrijk onderdeel van onze functie.

Wat doen we concreet?
De Ouderraad is een aanspreekpunt voor ouders en zal indien nodig bemiddelen in contacten tussen ouders en school.
De Ouderraad vergadert minimaal 6 maal per jaar over lopende zaken. Ook wordt geregeld structureel en ad hoc overleg gevoerd met de directie en leerkrachten. De notulen van de reguliere vergaderingen kunnen opgevraagd worden bij de ouderraad . De school kent vele activiteiten waarvoor de ouderraad zich samen met de leerkrachten inzet. Voorbeelden hiervan zijn de sinterklaasviering, kerst, carnaval en het eindfeest. Er is een draaiboek voor veel van deze activiteiten, alsmede voor de taakverdeling tussen de school en de Ouderraad.

Als bestuur van de oudervereniging int en beheert de Ouderraad de vrijwillige ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage bedraagt € 25,= per kind per jaar. Uit deze vrijwillige ouderbijdrage worden zaken en activiteiten betaald die niet uit de reguliere bekostiging van de school betaald kunnen worden, zoals diverse verzekeringen en de bovengenoemde activiteiten zoals de sinterklaasviering, kerstviering, carnaval en sportdag. De Ouderraad ziet erop toe dat de ouderbijdrage op een verantwoorde manier wordt besteed.

De Ouderraad verschaft jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering aan de leden van de Oudervereniging inzicht in de inkomsten en uitgaven van de vereniging. Tevens worden bij deze gelegenheid de plannen van de ouderraad voor het komende jaar gepresenteerd. Het verslag van de algemene ledenvergadering is op te vragen bij de ouderraad.

Waarom zou ik lid worden van de Ouderraad?
Elke ouder kan lid worden van de Ouderraad. Wanneer je lid wordt, heb je de mogelijkheid om mee te beslissen over de besteding van de middelen verkregen uit de vrijwillige ouderbijdrage. Verder heb je dan invloed op de samenstelling van de Ouderraad als bestuur van de vereniging, op de keuzes die er als Ouderraad en Oudervereniging worden gemaakt, en kun je mee bepalen welke soorten activiteiten er worden opgezet. Hiermee kun je een concrete bijdrage leveren aan het welbevinden van je kind(eren) op school.

Vragen, aanmeldingen of opmerkingen?
Spreek ons aan, of mail ons orhetbakennijkerk@gmail.com

Samenstelling Ouderraad
Peter Akkerman (Voorzitter)
Bernadette Nolens (Secretaris)
Bas Eghuizen (Penningmeester)
Gert Jan van 't Klooster
Jolanda van der Haar
José Kreikamp
Angelique van de Ridder 
Mascha van Valkengoed
Saskia van Daatselaar
Renee Buys van Verseveld
Heidi Krechting
Anja Hagens

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Het Baken Nijkerk
Groenestraat 7
3861 CL Nijkerk
Bekijk op de kaart
[{"id":"820","name":"Bovenbouwlocatie","address":"Watergoorweg 44 TY","zipcode":"3861MA ","city":"Nijkerk","telephone":null,"email_address":null,"website":"https:\/\/goo.gl\/maps\/x143vBDv75G7nGV78","other_information":null,"latitude":"52.2269552","longitude":"5.4749953","tooltip":"<div class=\"mx_locator_map_item\"> <strong>Bovenbouwlocatie<\/strong><br \/> Watergoorweg 44 TY <br \/>3861MA Nijkerk <br \/><a href=\"https:\/\/goo.gl\/maps\/x143vBDv75G7nGV78\" target=\"_blank\">Route<\/a> <\/div>"},{"id":"819","name":"Onderbouwlocatie","address":"Groenestraat 7","zipcode":"3861CL","city":"Nijkerk","telephone":null,"email_address":null,"website":"https:\/\/goo.gl\/maps\/T5WCRx2oZJ8fdZsH8","other_information":null,"latitude":"52.2216353","longitude":"5.4820199","tooltip":"<div class=\"mx_locator_map_item\"> <strong>Onderbouwlocatie<\/strong><br \/> Groenestraat 7 <br \/>3861CL Nijkerk <br \/><a href=\"https:\/\/goo.gl\/maps\/T5WCRx2oZJ8fdZsH8\" target=\"_blank\">Route<\/a> <\/div>"}]