Het Baken Nijkerk
Spelend leren

Spelend leren

Een omgeving die uitlokt tot exploratie en aanzet tot spel helpt kinderen meervoudig zintuigelijke ervaringen op te doen en in dialoog met zichzelf en anderen betekenis te verlenen aan de wereld om hen heen. Dit spel van geleidelijk toenemend bewustzijn is de essentie van het leren van jonge kinderen.

Spel biedt kinderen de mogelijkheid om te participeren in de wereld om hen heen.

Binnen ons Kindcentrum werken wij aan een doorgaande lijn waarbij eerst de pedagogisch medewerker en later de leerkracht dit spel van bewustwording ondersteunt door kinderen te bevragen, ideeën aan te dragen, voorbeeldgedrag te laten zien, aan het spel van kinderen deel te nemen, op de achtergrond beschikbaar te zijn, geleidelijk meer verantwoordelijkheden te geven en de veiligheid door voorspelbaarheid en spelregels te handhaven. Door aan te sluiten bij de natuurlijke neiging tot spel en spelen van kinderen kan de volwassene dit uitbreiden tot lerend spelen, spelend leren, programmageoriënteerd leren en programma-gericht leren. Daar waar een volwassene in een te vroeg stadium het spel probeert om te buigen in schools leren, gaan belangrijke zintuiglijke ervaringen verloren en worden daardoor minder breinverbindingen aangelegd. De kunst is om het spel zodanig te verrijken dat een brede (brein)ontwikkeling bij kinderen op gang komt. Hoe
breder de basis, hoe beter de ontwikkeling. 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Het Baken Nijkerk
Groenestraat 7
3861 CL Nijkerk
Bekijk op de kaart
[{"id":"820","name":"Bovenbouwlocatie","address":"Watergoorweg 44 TY","zipcode":"3861MA ","city":"Nijkerk","telephone":null,"email_address":null,"website":"https:\/\/goo.gl\/maps\/x143vBDv75G7nGV78","other_information":null,"latitude":"52.2269552","longitude":"5.4749953","tooltip":"<div class=\"mx_locator_map_item\"> <strong>Bovenbouwlocatie<\/strong><br \/> Watergoorweg 44 TY <br \/>3861MA Nijkerk <br \/><a href=\"https:\/\/goo.gl\/maps\/x143vBDv75G7nGV78\" target=\"_blank\">Route<\/a> <\/div>"},{"id":"819","name":"Onderbouwlocatie","address":"Groenestraat 7","zipcode":"3861CL","city":"Nijkerk","telephone":null,"email_address":null,"website":"https:\/\/goo.gl\/maps\/T5WCRx2oZJ8fdZsH8","other_information":null,"latitude":"52.2216353","longitude":"5.4820199","tooltip":"<div class=\"mx_locator_map_item\"> <strong>Onderbouwlocatie<\/strong><br \/> Groenestraat 7 <br \/>3861CL Nijkerk <br \/><a href=\"https:\/\/goo.gl\/maps\/T5WCRx2oZJ8fdZsH8\" target=\"_blank\">Route<\/a> <\/div>"}]