Het Baken Nijkerk
Nationaal Plan Onderwijs

Nationaal Plan Onderwijs

Ook onze leerlingen hebben de gevolgen van Corona gemerkt. Twee periodes van schoolsluiting hebben uiteraard een impact. We hebben met elkaar, kinderen, ouders en het team in deze periode veel geleerd. We zijn dan ook heel trots op de manier waarop onze leerlingen, de ouders én het team in deze periode samen vorm hebben gegeven aan het onderwijs. 

Naast al het nieuws dat we hebben geleerd is er uiteraard ook een keerzijde. We hebben de sociale interactie enorm gemist, de leuke dingen in het leven. Ook op het gebied van de basisvakken zien we dat thuisonderwijs niet 1-op-1 het onderwijs in de school kan vervangen. Gemiddeld genomen hebben onze leerlingen het hartstikke goed gedaan. Toch zien we op specifieke vakgebieden in bepaalde leerjaren dat er achterstanden of hiaten zijn ontstaan. Daarnaast zien we ook in onze school terug dat er kinderen zien die meer last hebben gehad van de gevolgen van de lockdown dan anderen. 

Met het team hebben we de gevolgen van de lockdown voor onze leerlingen in kaart gebracht. Dit heeft geresulteerd in ons plan van aanpak voor het NPO (Nationaal Plan Onderwijs). Er komt, op korte termijn, behoorlijk veel extra geld onze kant op. Tegelijkertijd is het ‘tijdelijk geld’ waardoor duurzame investeringen lastig zijn. We hebben uiteraard geprobeerd om een goede balans te vinden tussen interventies die snel resultaat hebben in relatie tot opgelopen achterstanden én interventies die ook duurzaam bijdragen aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Het plan van aanpak is voorgelegd aan de MR (personeel & oudergeleding). Deze heeft het plan goedgekeurd.

Hieronder een kort overzicht van de acties die we nu op korte termijn gaan inzetten:

Met deze interventies hebben we nog niet al het beschikbare extra geld voor volgend jaar ingezet. De overgebleven middelen zijn gereserveerd om ook volgend jaar nog te kunnen bijsturen.
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Het Baken Nijkerk
Groenestraat 7
3861 CL Nijkerk
Bekijk op de kaart
[{"id":"820","name":"Bovenbouwlocatie","address":"Watergoorweg 44 TY","zipcode":"3861MA ","city":"Nijkerk","telephone":null,"email_address":null,"website":"https:\/\/goo.gl\/maps\/x143vBDv75G7nGV78","other_information":null,"latitude":"52.2269552","longitude":"5.4749953","tooltip":"<div class=\"mx_locator_map_item\"> <strong>Bovenbouwlocatie<\/strong><br \/> Watergoorweg 44 TY <br \/>3861MA Nijkerk <br \/><a href=\"https:\/\/goo.gl\/maps\/x143vBDv75G7nGV78\" target=\"_blank\">Route<\/a> <\/div>"},{"id":"819","name":"Onderbouwlocatie","address":"Groenestraat 7","zipcode":"3861CL","city":"Nijkerk","telephone":null,"email_address":null,"website":"https:\/\/goo.gl\/maps\/T5WCRx2oZJ8fdZsH8","other_information":null,"latitude":"52.2216353","longitude":"5.4820199","tooltip":"<div class=\"mx_locator_map_item\"> <strong>Onderbouwlocatie<\/strong><br \/> Groenestraat 7 <br \/>3861CL Nijkerk <br \/><a href=\"https:\/\/goo.gl\/maps\/T5WCRx2oZJ8fdZsH8\" target=\"_blank\">Route<\/a> <\/div>"}]